Závěrečné práce

DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU

Novikov Dmytro

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce zaobírá doplněním nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.