Závěrečné práce

TRŽNICE

Novikova Valeriia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh tržnice. Parcela se nachází v bezprostředním okolí Národního muzea a Václavského náměstí, na místě bývalých hradeb. Práce se zabývá variantami využití prostoru tržnice a možnostmi se přizpůsobit měnícím podmínkám a potřebám.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.