Závěrečné práce

MĚSTSKÁ TRŽNICE PRAHA

Holeček Josef

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V Praze nevznikla nová tržnice několik desetiletí. Navíc lze říci, že tržnice jako kategorie mezi občanskými stavbami u nás byla takřka zapomenuta a nahrazena soudobými chrámy konzumu. Diplomová práce si klade tyto jednoduché otázky: Je možné v dnešní době v centru Prahy rehabilitovat architektonický koncept tržnice? Je možné vystavět krytou vícepodlažní agoru v samotném jádru historického města? Úvodní část práce se pokouší nalézt ideální parcelu pro takovou stavbu. V následujících pasážích se pak představuje koncept stavby, její provoz i dílčí detaily. Celá struktura diplomové práce je koncipována jako akademická hra, na jejímž konci stojí základní apel: „O čem se nedá mluvit, o tom se musí stavět!“

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.