Závěrečné práce

HUSTOTA

Mikšovský Jonáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem hustoty v oblasti Holešovic s jejich nejstarší zástavbou. Trojúhelníkový urbánní blok vymezený ulicemi U Papírny, Za Papírnou a nájezdem na železniční přejezd je místem návrhu. Tématem je nároží a linie bývalé papírny. Konceptem se stává flagship store a spolkové bydlení. Návrh zkoumá paměť místa a atmosféru, zabývá se tématem městskosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.