Diplomové práce

Multifunkční sál a hudební studio

Markéta Laštovičková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Stavební soubor multifunkčního sálu a hudebního studia je situován mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova ve středu tramvajové smyčky v lokalitě Lehovec v městské části Praha 9. V návrhu je zcela zrušena autobusová manipulační zastávka, která je v současné době nevyužívána. Tramvajová smyčka je ponechána, zvětšuje se však její poloměr. Zachován je i stávající podchod, který bude zrenovován a bude využit pro zpřístupnění vnitřní pasáže vedené skrz navrženou budovu. V suterénu je budova pasáží rozdělena na dvě části. V jedné se nachází multifunkční sál se zázemím a v druhé nahrávací studio a kavárna. V nadzemním patře je budova propojena galerií situovanou nad pasáží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.