15127

Ústav navrhování I

Ústav vyučuje všechny předměty ateliérové tvorby, které nabízí studijní plán magisterského a bakalářského studijního programu na FA. Výuka architektonického návrhu probíhá v šesti vertikálních ateliérech, v nichž jsou mladší studenti, kteří se v prvních semestrech učí pochopit civilizační a tektonický obsah základních architektonických elementů, postaveni vedle starších kolegů.

Na reálných zadáních studenti testují chápání své vlastní teoretické pozice ve vztahu k architektonickému návrhu i ke světu, jenž tento návrh obklopuje. Ateliéry jsou klíčovým předmětem na naší fakultě. Základy architektonického navrhování a základní ateliér (ZAN I a ZAN II) se vyučují v samostatném ateliéru. Úvod do poznání základních zdrojů, forem a prostředků architektonické tvorby je přípravou studentů pro studium ve vertikálních ateliérech ústavu.

V rámci doktorského studijního programu se ústav podílí na vědecké činnosti na fakultě. Mezi hlavní témata patří současná architektonická tvorba v České republice a její systematické mapování.

V pedagogickém týmu ústavu jsou čeští architekti známí svými projekty a realizacemi v České republice i v zahraničí. Je samozřejmé, že každý člen ústavu pracuje zároveň jako praktický výkonný architekt a svými zkušenostmi obohacuje svou pedagogickou činnost.

V4 HOUSES 2024

Celý tým pedagogů, asistentů i doktorandů našeho ústavu se snaží vytvořit tvůrčí prostředí, ve kterém bude studenty práce bavit. Foto z návštěvy Archivu Martina Luthera v Eislebenu (Ateliera ST).

Výstava Slovenský rodinný dům

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel