Závěrečné práce

Kulturní centrum, Klatovy

Kristýna Pokojová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního a vzdělávacího centra v Klatovech, který je situován na parcele podél hradby. Centrum je rozděleno do dvou objektů, bakalářská práce řeší objekt studoven a propojovací chodby. Nachází se zde studovny a sociální zařízení stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.