Závěrečné práce

Mineralogické centrum

Kulmanová Lucie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Obsahem bakalářské práce je vypracování stavební dokumentace Mineralogického centra v Praze. Mineralogické centrum se nachází na severním předpolí Nuselského mostu a je součástí urbanistické studie mající za cíl revitalizaci tohoto prostoru. Cílem stavby je poukázat na hodnoty nacházející se v tomto území, a to především skalní masiv, jež je v současnosti zcela ukryt. Mineralogické centrum obsahuje galerii, přednáškový sál a knihovnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.