Závěrečné práce

Yacht klub, Podolí

Kušiak Max

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, opravna lodí a sklady lodí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.