Diplomové práce

Knihovna

Džabarjan Oksana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navržená budova se nachází v Praze 10, Vršovicích na křížení ulic Krymská, Kodaňská a nejmenovaná (odbočka z Moskevské ulice.)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.