Závěrečné práce

Ústav pro studium totalitních režimů

Kozáková Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Jedná se o projekt zpracovávající téma ÚSTR na Klárově. Objekt je zasazen na jižním cípu náměstí. Je doplněn o revitalizaci okolního prostoru, který s ním úzce souvisí a doplňuje ho. V budově se nachází několik programů, rozdělených podle přístupnosti. Od prvního para můžeme nalézt galerii s kavárnou a knihkupectvím, v druhém patře kinosál, ve třetím knihovnu a menšími sály, poté přichází patro kanceláří a nad nimi na nachází dvě patra archívů. Důležitou částí je i fasáda, která tento koncept přístupnosti potvrzuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.