Závěrečné práce

Katolická teologická fakulta UK

Goldberg Max

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt je umístěn do historického prostředí kláštera Na Slovanech při ulici Vyšehradská v Praze 2 na Novém Městě. Je navržen s ohledem na místní poměry, uplatňuje metodu kontextu, doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská a současně zachovává všechny existující vztahy s okolím a dobrou prostupnost územím. V přízemí se nachází posluchárna, kavárna, prostup objektem do klášterních zahrad a garáže, v prvním patře dominuje knihovna, ve druhém patře převládají učebny různých velikostí a ve třetím patře se nachází kabinety pedagogů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.