Závěrečné práce

Rezidence velvyslance

Volk Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Rezidenční vila pro velvyslance se nachází v Addis Abebě, Etiopie. Je součásti velkého zastupitelského úřadu České Republiky. Budova slouží pro bydlení velvyslance a jeho rodinu. Rezidence půdorysně vytváří čtverec 20x20 metrů a zvedá se nad úroveň terénu dvěma podlažími. Vstupní podlaží je rozděleno na reprezentační a soukromou část. Centrálním prostorem je atrium skrz celou hmotu stavby, které je prosvětleno shora. Hlavním materiálem rezidenční vily je pohledový beton ve své přirozené barvě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.