Diplomové práce

HUB s bytovou nástavbou, Královka

Jakub Kubát

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Praze na Břevnově v místě tramvajového obratiště. Funkce domu jsou voleny tak, aby navazovaly a doplňovaly daný kontext.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.