Diplomové práce

BRNO - MĚSTSKÝ BLOK

Pavla Maxová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.