Diplomové práce

PÍSEK - U SV. VÁCLAVA, FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA

Výkruta Patrik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Lokalita u sv. Václava v Písku dostala nový impuls k rozvoji nedávno dokončenou stavbou lávky pro pěší, která probudila trochu ospalou a odtrženou oblast města. Na tuto snahu je potřeba navázat a vhodným způsobem kultivovat veřejné prostory, případně uvažovat, zda by některé dnes soukromé pozemky veřejnými být neměly. Umístěním Filmové akademie Miroslava Ondříčka do předpolí lávky a jejím vhodným dispozičním a hmotovým řešením, chci takový vývoj nastínit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.