Diplomové práce

ŘEŠENÍ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, VČETNĚ POLYFUNKČNÍCH OBJEKTŮ

Švec Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo řešení prostoru Mariánského náměstí v Českých Budějovicích, tak aby území dotvořilo okolní zástavbu a tvořilo plnohodnotnou součást města. Hlavní náplní místa se stala nová budova Jihočeského divadla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.