Závěrečné práce

KONVERZE AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Layerová Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá areálem bývalých Žižkových kasáren v Českých Budějovicích. Cílem práce je nalezení vhodného využití areálu a jeho začlenění do současné struktury města. Je zde navrženo bydlení a coworkingové centrum, doplněné o kavárnu, výstavní prostory, dílny a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.