Závěrečné práce

KONVERZE BÝVALÝCH PRAŽSKÝCH JATEK

Ditzová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál bývalých Ústředních jatek hlavního města Prahy, dnes známý jako Pražská tržnice, vznikal na konci 19. století jako komplikovaně strukturovaný celek industriálních vztahů. Již tehdy vyrůstal rychle a mnohdy unáhleně. Tento způsob vývoje se od té doby moc nezměnil, co se ale změnilo a nadále se proměňovat bude je jeho okolí. Holešovice se z průmyslového předměstí mění na multifunkční městskou čtvrť. Město roste, zahušťuje se, jeho těžiště se posouvá. Návrh přeměny areálu na kampus Středoevropské univerzity je snahou o nalezení nové identity, obnovení vnitřních vazeb a předefinování vztahu k městu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.