Diplomové práce

OSTRAVA

Kotková Vanda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá nekompaktní urbanistickou strukturou Ostravy. V měřítku města hledá hranice budoucího rozvoje a prověřuje možnosti propojení jeho částí. V bližším měřítku se zabývá oslabeným centrem. Návrh prověřuje alternativu rozvoje území na hranici historického jádra a zahuštěním struktury prověřuje jeho kapacitu. Třetí část práce se zabývá lokalitou podél železniční trati na hraně centra. Vnitřní periferie, místo, ve kterém se protíná několik problematik. Nabízí potenciál dalšího sjednocení města. Návrh prověřuje přemístění institucí městem plánovaných na hranu historického jádra města. Rozprostření veřejných institucí podél významných os přispívá ke komplexnímu vnímání městského centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.