Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

TŘINEC

Ciencialová Petra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistická vize pro město minulosti. Návrh nového charakteru po uzavření hutnických závodů. Konverze industriálního areálu jako nové městské čtvrti. Posílení regionálního rázu a vyzdvihnutí specifického umístění v pohraničí, na Trojmezí. Na místě rozeznávám potenciál rozvoje a snažím se mu vtisknout obrysy nové funkce - mezinárodní technické univerzity a technologického parku. Zachování industriálního charakteru. Respekt k minulosti a k práci minulých generací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.