Závěrečné práce

KAMPUS DEJVICE

Krutinová Žaneta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce je zaměřena na kampus vysokých škol v Praze Dejvicích. Z jeho analýzy vyplynula ideová koncepce s plochami určenými pro přestavbu i další rozvoj. Cílem diplomové práce je konkrétní zásah ve formě návrhu nové budovy Fakulty Informačních Technologií, která dosud nemá vlastní objekt. Nová budova fakulty poskytne kromě prostor pro výuku místo pro samostudium i trávení volného času všem studentům v kampusu, čímž reaguje na zásady dalšího rozvoje kampusu zjištěné v rámci jeho analýzy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.