Závěrečné práce

KULTURNÍ CENTRUM U KAPUCÍNŮ VE ZNOJMĚ

Čáslavská Marie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce jsou pozemky bývalého kapucínského kláštera ve Znojmě, budovy na nich stojících (s výjimkou kostela) a zelený pás bývalého hradního příkopu. Zadání se zakládá na reálné situaci. Cílem je vytvoření víceúčelového komunitního centra, které by díky své organizaci bylo udržitelné do mnoha dalších let. Pro účely akademické úlohy si území rozšiřuji o bývalou klášterní zahradu a hradní příkop, které jsou v majetku města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.