Diplomové práce

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA, MLYNSKÁ DOLINA, BRATISLAVA

Snopková Silvia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nová akademická knihovna Univerzity Komenského je situovaná uprostřed univerzitního kampusu Mlynská dolina v Bratislavě. Prostor uzavřený pohledy fasád vysokošlolských objektů vnímám jako těžiště kampusu. Na místě, kde se kříží cesty lidí, umisťuji objekt knihovny. Knihovna obtéká energií a s kampusem komunikuje po celém svém obvodě. Stává se jeho pulzujícím srdcem, místem setkávání, inspirace, rozhovorů a rozjímání pro všechny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.