Diplomové práce

Praha - Zbraslav

Musílková Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navržený bytový dům s komerčním parterem lemuje jednu ze stran pražského Zbraslavského náměstí, na jehož situaci se snaží reagovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.