15129

Ústav navrhování III

Ústav se zaměřuje na výuku ateliérových předmětů. To ovlivňuje skladbu pedagogického sboru, složeného z výrazných osobností působících v oblasti architektury a urbanismu. Nově se ústav soustředí také na krátkodobá angažmá hostujících profesorů, předních českých i zahraničních architektů, v roli vedoucích ateliérů.

Ateliérová výuka probíhá v šesti individuálně profilovaných vertikálních ateliérech. Různorodost nabídky spektra ateliérů ústavu jak z hlediska zaměření jednotlivých pedagogů, tak i z hlediska ideového a formálního přístupu k tvorbě v úrovni konceptu a vlastního designu, je záměrná.

Ateliéry Ústavu navrhování III se úspěšně uplatňují v mezinárodních soutěžích (Bienále architektury v Benátkách, studentská soutěž Saint-Gobain v Madridu) i fakultních hodnocení ateliérů (Olověný Dušan, Druhá kůže). Některé ateliéry se těší výraznému zájmu zahraničních studentů. Výuka ZAN probíhá ve třech až čtyřech skupinách, její součástí je týdenní workshop La Tourette.

Pedagogové ústavu se v roli školitelů podílejí na doktorských studijních programech i na vědeckých a výzkumných aktivitách fakulty, zejména v segmentech orientovaných na architekturu, teorii a tvorba nebo urbanismus a územní plánování. Kromě výuky a výzkumu se aktivně uplatňují i ve vedení a v samosprávných orgánech fakulty.

Většina pedagogů se věnuje vlastní tvůrčí činnosti jako praktikující architekti a urbanisté, někteří i v teoretické nebo společenské rovině. Podílejí se na řešení aktuálních problémů, zúčastňují se architektonických soutěží a angažují se v profesních samosprávných organizacích a spolcích či odborných grémií a komisích.

 

Výstava ZAN Brožová, Hůrka, Šrámek v letním semestru 2017/2018.
Ateliér Hájek, výstava v zimním semestru 2016/2017.
Ocenění Druhé kůže 2017, vítěz Petr Lhoťan z ateliéru Lábus – Šrámek.
Součástí výuky ZAN a výtvarné tvorby je cesta studentů prvního ročníku do Francie a Švýcarska, který pořádá Ústav navrhování III ve spolupráci s Ústavem výtvarné tvorby. Týdenní workshop v La Tourette je věnován výuce kreslení v plenéru, poznávání staveb Le Corbusiera i současné architektury. Práce z workshopu, Karolína Hausenblasová.
Workshop v La Tourette, Anna Mahdalová.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA