Závěrečné práce

Dům na hlavní třídě, Žižkov

Luisa Laura

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh řeší polyfunkční dům v pražské čtvrti Žižkov. Záměrem projektu bylo znovuvytvoření hlavní třídy na dnes velmi rušné Olšanské třídě. Stavba má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt je rozdělen na části aktivního parteru s občanskou vybaveností, administrativu a část určenou pro bydlení s různými kategoriemi bytů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.