Diplomové práce

Konverze stávající haly

Adam Černohouz

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Konverze stávající opuštěné ocelové haly z průmyslového využití na jiné. Jedná se o objekt bývalého vojenského areálu v Uhříněvsi a návrhem je studentská kolej. Budova nabízí tři patra obytných pokojů pro 40 lidí a jednu hlavní halu ve které se nachází společné zázemí se studovnou, knihovnou, kuchyněmi a společenským koutem. Objekt je navržen jako obnova stávající haly s přístavbou obytných ocelový kontejnerů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.