Diplomové práce

VELKOMĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE

Ondřej Goetz

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.