Diplomové práce

EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI

Jana Svitáčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji ekologické startovací bydlení v širším centru města Olomouce, které doplňuje nároží stávajícího městského bloku. Byty jsou určeny zejména pro mladé rodiny, jednotlivce a seniory. Součástí návrhu je také zkvalitnění dvora vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.