Diplomové práce

CENTRUM BYDLENÍ SENIORŮ

Danilenko Egor

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedním z cílů práce je navrhnout domov s pečovatelskou službou v Karlíně tak, aby objekt zapadal do stávající zástavby a byl pro budoucí obyvatele pohodlný a příjemný tím, že bude vytvářet prostředí, na které si oni zvykli. Další stránkou tohoto projektu je navrhnout nové propojení s Vítkovským kopce ve tvaru věže a lávky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.