Závěrečné práce

VELKOMĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM TĚŠNOV-FLORENC

Šolcová Gabriela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je regenerace místa Praha – Florenc. Projekt je řešen od konceptu, který vymezuje nový veřejný prostor, až po návrh polyfunkčního objektu umístěného nad stanicí metra Florenc.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.