Diplomové práce

DOSTAVBA PROLUKY (OSTROVSKÉHO - NA ZATLANCE)

Kožinová Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dostavba proluky definované ulicemi Na Zatlance, Ostrovského a Astlova. Dostavovanými objekty jsou bytové domy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.