Závěrečné práce

DOSTAVBA PROLUKY (OSTROVSKÉHO - NA ZATLANCE)

Kožinová Zuzana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dostavba proluky definované ulicemi Na Zatlance, Ostrovského a Astlova. Dostavovanými objekty jsou bytové domy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.