Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ DŮM - PRAHA

Komárek Filip

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh nového polyfunkčního domu v nárožní proluce karlínského bloku. Nároží se nachází na křížení ulic Křižíkova a Šaldova. Hlavním úkolem bylo navrhnout kvalitní bydlení odpovídající lokalitě ve které se dům nachází, využít parterovou část ke komerčnímu využití a začlenit celý objekt do okolní městské zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.