Závěrečné práce

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ HISTORICKÉHO CENTRA PRAHY

Nadějová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je vytvoření urbanistického konceptu koordinovaných úprav hlavních městských prostorů historického centra Prahy. Práce se zabývá upevněním pozice vybraného území v hierarchii města a zkvalitněním veřejných prostranství, která se v něm nachází. Detailně řeší vybrané prostory v rámci vymezeného území. Definuje, čím se tyto prostory vyznačují a určuje jejich specifickou roli v rámci celku. Vybraným prostorům navrhuje konkrétní řešení úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.