Diplomové práce

PLESNÁ, BYTOVÉ DOMY V ULICI 5.KVĚTNA

Lucie Zapletalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem této práce je návrh bytových domů na dnes nezastavěném pozemku v ulici 5. května s cílem dotvoření narušené uliční fronty, včetně dotvoření přilehlých veřejných prostor, resp. potřebných úprav dopravní infrastruktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.