Závěrečné práce

Help design

Peslová Eliška

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá péčí o partnerské vztahy z pohledu designu. Cílem je přiblížit psychologické poznatky lidem k užívání do běžného života. Navrhuji koncept, který vychází z uživatelského výzkumu a splňuje kritéria psychologických studií. Výsledným produktem je zrcadlo a mobilní aplikace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.