Diplomové práce

Design Help

Vrba Michal

Design, Bakalářská práce

Anotace

Moje bakalářská práce je založena na reálné spolupráci s existující firmou. Práce se zabývá inovací ramenního chrániče zabudovaného v motorkářské kombinéze. Inovace spočívá v novém designu slučujícím se s dnešními trendy a použití nového, vhodnějšího materiálu. V dané problematice jsem analyzoval design chráničů používaný jinými firmami zabývající se výrobou kombinéz. V designu jsem se zaměřil na souvislost s firemním logotypem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.