Diplomové práce

Interiérový doplněk

Tereza Růžičková

Design, Bakalářská práce

Anotace

Trigona je jednoduchá funkční lampa, která umožňuje jednoduše nastavit ideální polohu světla od stropního vývodu. Podstatným prvkem svítidla je gravitační hra, kdy kabel s žárovkou a stínítkem určují polohu svou vlastní vahou, takže opačná část trubky se pak opírá o strop. Lampa může být přednastavena ve všech třech směrech, dotud název Trigona.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.