Diplomové práce

BOHDALEC: TRANSFORMACE VNITŘNÍ PERIFERIE

Lukáš Makovský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.