Diplomové práce

PORODNÍ DŮM LETNÁ

Barbora Kopřivová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Smyslem práce je nabídnutí alternativy k lékařsky vedeným porodům a porodům doma. Porodní dům nabízí službu, na kterou jako by většina porodnic zapomněla: porod. Jistota, kterou tyto instituce nabízejí, je totiž často vykoupena nedostatkem trpělivosti, komunikace a někdy dokonce pochybnými postupy odborníků. V porodním domě se na porod nahlíží jako na přirozenou součást života, ne jako ,,operaci". Porodní asistentky zde poskytují komplexní, kontinuální a individuální péči o dítě i matku. Základním mottem je ,,porodit", ne ,,odrodit". K ženě se nepřistupuje jako k pacientovi. Okolnosti porodu neurčuje porodnický personál, ale rodička.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.