Diplomové práce

OTEVŘENÉ VYSOČANY

David Buroň

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového dědictví, v pozměněné formě navazuje na výrobní tradici a po letech posiluje význam čtvrti v rámci metropole.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.