Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ DŮM S TRŽNICÍ

Eva Ondrušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové podmoklické náměstí. Tvar budovy vytvoří nový veřejný prostor, kterým bude upraven kontext kostela, jehož umístnění není příliš šťastné. Budova by měla obsahovat komerční plochu - tržnici, dále prostory k pronájmu - kanceláře a zázemí pro drobné podnikatele, služby. Zvolené téma reaguje na současnou snahu zastupitelstva města zlepšit podmínky pro lokální maloobchodníky a výrobce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.