Diplomové práce

HOLEŠOVICE - BLOK U PAPÍRNY - REHABILITACE

Simona Tanevska

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je rehabilitace nefunkčního městského bloku U Papírny - Holešovice. Návrh vyhodnocuje potřeby a prostorové řešení dané lokality, s důrazem na funkci bydlení. Výsledkem je doplnění stávající struktury bloku o bytový dům a bydlení pro studenty tak, aby vytvářel funkční a kvalitní obytné prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.