Závěrečné práce

MĚSTSKÉ BYDLENÍ

Jelínek Vojtěch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je bydlení, městské bydlení. Místo projektu bylo zvoleno v ulici Vršovická, v rámci nedostavěné převážně blokové sktruktury města podél potoku Botič. Cílem diplomové práce je navrhnout novou obytnou součást zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.