Závěrečné práce

PÚCHOV - REGENERACE ČÁSTI MĚSTA

Potočná Katarína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca je urbanistickou štúdiou časti mesta Púchov, ktorá je tvorená z väčšej časti priemyselnou zónou. Aj napriek jej blízkosti centra je vnímaná ako neživý okraj. V práci analyzujem toto územie a navrhujem novú výstavbu a verejné priestory, ktoré pomôžu zregenerovať kedysi významné miesto. Zároveň podporí rozvoj mesta o nové funkcie a aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.