Závěrečné práce

MĚSTSKÉ ZÁSAHY JABLONEC

Ryšavá Jana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Horní náměstí je jedno ze tří náměstí v samotném jádru Jablonce, která jsou vzájemně propojená pěší zónou. Dolní a Mírové náměstí již bylo revitalizováno a město plánuje obnovu nejvýše položeného náměstí. Jeho stav je v současné době značně nevyhovující, a i když je několikanásobně rozlehlejší než zbylá dvě náměstí, je většina jeho plochy podřízena automobilové dopravě a parkování. Cílem diplomové práce je nejenom vyřešit tento neutěšený stav náměstí, ale i smysluplné doplnění stávající zástavby. Okolí kostela je neutěšené i z jiných důvodů. Jedním z nich je i postupně a nekoncepčně vysazovaná zeleň, která kostel z velké části skrývá. Snažila jsem se tedy navrátit jedné z nejvýznamnějších staveb Jablonce nad Nisou její důstojnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.