Diplomové práce

NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY

Fiala Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Národní divadlo i Národní muzeum jsou stavbami symbolizující svoji dobu a náladu naší společnosti s velkým vlivem na kulturu a hodnoty České republiky. Jedná se o instituce pěstující kulturní osvětu na nejvyšší úrovni, ale zároveň přístupné široké veřejnosti. Ostrůvky dokonalosti v jinak chaotickém světě. Oproti tomu, nová budova Národní knihovny, která se svou důležitostí řadí mezi výše zmíněné ikonické instituce České republiky, zůstává otázkou bez odpovědi. Cílem a snahou této diplomové práce je pro tuto stavbu najít ideální místo v organismu města, sestavit program, koncepci a navrhnout budovu instituce státního i mezinárodního významu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.