Diplomové práce

PELHŘIMOV - URBANISTICKÁ STUDIE

Šeflová Adéla

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pelhřimov je město, která má své jádro chráněné městskou památkovou rezervací, nicméně struktura některých částí města navazujících na tuto rezervaci je z pohledu historického urbanistického vývoje narušena. Diplomová práce je urbanistickou studií řešící proměnu předem určených takto narušených míst, která jsou prezentována v kontextu cestní sítě města a jeho okolí. Výsledkem je návrh, který obsahuje úpravu veřejných prostranství, návrh objemů budov, jejich orientaci vůči veřejným prostranstvím a návrh funkčního využití. Nástrojem pro návrh jsou cesty a jejich (zaniklé) stopy jako princip propojení a průchod jednotlivými rozhraními.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.