Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BAZÉN - SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA

Ulč Václav

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem městského bazénu na smíchovské náplavce v Praze. "… Dům mezi stromy i na hladině, nepatří ani jednomu, obojího se dotýká, obojí ovlivňuje, v kontextu jednoho i druhého nabízí různé čtení. Je začátkem nábřežní zdi i altánem na konci parku. Bazén v Labutí zátoce."

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.